Cinque Terre

Refun Bank คือแอปพลิเคชันธนาคารรับซื้อขยะ แบบออนไลน์ ทำงานบนระบบ Cloud ที่มีความน่าเชื่อถือสูง สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลของคุณ

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร